11 apr 2008 18:59

Persbericht van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN

RECHTZETTING - Afschaffing van het belastingvoordeel voor TAX-ON-WEB

RECHTZETTING - Afschaffing van het belastingvoordeel voor TAX-ON-WEB

Op internet worden berichten verspreid waarin staat dat het belastingvoordeel van 20 euro voor belastingplichtigen die hun aangifte via Tax-on-web indienen, zou worden afgeschaft.

Dit belastingvoordeel heeft in België echter nooit bestaan. Enkel in Frankrijk hanteert men dit systeem.

De Grondwet bepaalt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet en dus ook voor de belastingswet. Het zou daarom niet rechtvaardig zijn om een belastingvoordeel toe te kennen aan personen met een internettoegang en dat niet te doen voor diegenen die geen toegang tot internet hebben.

Iedere belastingplichtige is vrij om te kiezen op welke manier hij zijn aangifte indient : op papier of via Tax-on-web. Toch biedt deze toepassing heel wat voordelen :
- de belastingaangifte is grotendeels vooringevuld;
- een onlinehulpfunctie zorgt ervoor dat de elektronische aangever zijn aangifte correct invult;
- de meest gemaakte fouten worden onmiddellijk opgespoord en weergegeven;
- na het invullen van de gegevens wordt onmiddellijk een berekening van de belasting gemaakt;
- het gebruik van het systeem is beveiligd door een persoonlijke toegangscode;
- na het versturen van de aangifte krijgt de gebruiker onmiddellijk een ontvangstmelding;
- het is niet nodig om bijlagen bij de aangifte te voegen;
- door gebruik te maken van Tax-on-web draagt u als belastingplichtige bij tot de bescherming van het milieu (minder papier, minder verplaatsingen).