20 aug 2009 18:49

Persbericht van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Officiële reactie van de Federale Overheidsdienst Financiën op de verklaringen van Kamerlid Van Der Maelen

Officiële reactie van de Federale Overheidsdienst Financiën op de verklaringen van Kamerlid Van Der Maelen

Dit persbericht is een officiële reactie van de Federale Overheidsdienst Financiën op de verklaringen van Kamerlid Van Der Maelen opgenomen in het bericht van 20 augustus 2009 van het persagentschap Belga “Reynders benoemde fraudeur tot gewestelijk directeur”.   Het dossier van de betrokken ambtenaar is door de administratie gekend. De zaak werd zowel op strafrechterlijk als op administratief en tuchtrechterlijk vlak afgehandeld vooraleer het voorstel tot benoeming werd gedaan. De administratie heeft geoordeeld dat de begane overtreding niet kon opwegen tegen de functionele capaciteiten van de betrokken ambtenaar om de betrekking van gewestelijk directeur die hij kandideerde op objectieve en correcte wijze te bekleden.

Het Directiecomité van de FOD Financiën heeft dus pas een voorstel bij de Minister van Financiën uitgebracht nadat alle procedures betreffende dit geval op een transparante wijze werden nageleefd.  De Minister van Financiën heeft beslist dit voorstel te volgen.