20 apr 2009 14:15

Persbericht van Eerste minister Herman Van Rompuy

De regering volgt de situatie van de kaping van het Belgisch schip "De Pompeï", verder op de voet.

De regering volgt de situatie van de kaping van het Belgisch schip "De Pompeï", verder op de voet.

Het kernkabinet heeft deze morgen een volledig verslag gekregen van de stand van zaken door het crisiscentrum, het federaal parket en de betrokken ministers. De regering blijft de situatie van nabij opvolgen en woensdag wordt er opnieuw verslag uitgebracht. De absolute hoofdbekommernis is de veiligheid van de bemanning van het gekaapte schip. er werd inmiddels ook al contact opgenomen met andere landen om een veilige afloop van deze kaping te bewerken. De regering heeft ook opdracht gegeven om preventieve maatregelen op te zetten om de doortocht van schepen in deze regio beter te beveiligen. De families van de bemanning worden regelmatig geïnformeerd. Daarbuiten voelt de regering zich verplicht om in het belang van de veiligheid van deze bemanning, een grote omzichtigheid en discretie te respecteren.