23 jun 2009 15:54

Persbericht van Eerste minister Herman Van Rompuy - Verkiezingen Iran

De Belgische regering drukt haar grote bezorgdheid uit over de omstreden resultaten van de presidentsverkiezingen in Iran.

De Belgische regering drukt haar grote bezorgdheid uit over de omstreden resultaten van de presidentsverkiezingen in Iran.

De Belgische regering moedigt een dialoog aan tussen alle politieke krachten en roept de Iranese autoriteiten op een escalatie van het geweld te vermijden. Dit betekent het stoppen van geweld tegen betogers, het respect voor fundamentele burgerlijke vrijheden en het opheffen van de beperkingen op mediaberichtgeving.
Met het oog op een vreedzame oplossing voor de betwiste presidentiële verkiezingen roept de Belgische regering de Iranese autoriteiten op over te gaan tot een grondig en onafhankelijk onderzoek van het verloop van de verkiezingen en zo nodig een volledige hertelling van de stemmen toe te laten.