07 jun 2022 12:00

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld - Inschrijving op de Staatsbons

Het afgesloten totaal bedrag van inschrijvingen bedraagt :

- Staatsbon op 5 jaar (ISIN code BE3871280108)          18 140 700,00 EUR
- Staatsbon op 10 jaar (ISIN code BE3871281114)        21 433 400,00 EUR

Algemeen totaal: 39 574 100,00 EUR