11 mrt 2008 13:32

Persbericht:Belangrijke stap voor de uitvoering van de pax electrica 2

Gisterenavond hebben de CEO's van Electrabel en SPE, de heren Jean-Pierre Hansen en Luc Sterckx, in de wetstraat 16, kantoor van de Eerste Minister, een principe-akkoord bereikt over de voorwaarden van de terbeschikkingstelling in Belgie van 635Mw nucleaire capaciteit van Electrabel aan SPE. De eerste 100Mw bestaat uit een swap met Chooz. De volgende 250Mw wordt verkocht aan SPE waardoor haar eigendom in onverdeeldheid in de Belgische centrales toeneemt. De laatste schijf van 285Mw bestaat uit een lange termijn leveringscontract tot minstens 2025.

Gisterenavond hebben de CEO's van Electrabel en SPE, de heren Jean-Pierre Hansen en Luc Sterckx, in de wetstraat 16, kantoor van de Eerste Minister, een principe-akkoord bereikt over de voorwaarden van de terbeschikkingstelling in Belgie van 635Mw nucleaire capaciteit van Electrabel aan SPE. De eerste 100Mw bestaat uit een swap met Chooz. De volgende 250Mw wordt verkocht aan SPE waardoor haar eigendom in onverdeeldheid in de Belgische centrales toeneemt. De laatste schijf van 285Mw bestaat uit een lange termijn leveringscontract tot minstens 2025.

Hiermee wordt het belangrijkste onderdeel van de Pax Electrica 2 uitgevoerd. Met de bijkomende nucleaire activa beschikt SPE over een belangrijke "competitieve" energiebron en is zij beter gewapend om de concurrentie op de Belgische electriciteitsmarkt aan te gaan. Deze overdracht van activa is een onderdeel van de engagementen die Suez eind 2006 ten aanzien van de Belgische regering is aangegaan. De uitvoering van deze engagementen vormt samen met de door de EC naar aanleiding van de fusie tussen Suez en Gdf opgelegde verkoop van Distrigas, de basis van de aanwezigheid op onze energiemarkt van meerdere grote spelers. Die aanwezigheid moet leiden tot meer concurrentie en betere prijzen voor de consumenten en de ondernemingen.

Het ontwerp akkoord dient nu te worden voorgelegd aan de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten. Het akkoord moet volledig operationeel rond zijn voor de zomer van dit jaar.