23 nov 2007 13:49

Persbericht:Continuïteit op defensie

De regering heeft op de Ministerraad van 23 november twee beslissingen genomen om de continuïteit op Defensie te garanderen.

De regering heeft op de Ministerraad van 23 november twee beslissingen genomen om de continuïteit op Defensie te garanderen.

De regering heeft op de Ministerraad van 23 november twee beslissingen genomen om de continuïteit op Defensie te garanderen. 1. Het verderzetten van operaties in het buitenland De regering heeft beslist om de huidige militaire operaties in het buitenland te verlengen. Dit was nodig opdat de vredesmissies van ons land de komende maanden niet in het gedrang zou komen. In concreto werd beslist om - de huidige deelname aan KFOR (KOSOVO) te verlengen tot einde 2008 (was reeds voorzien tot einde maart 2008) - de huidige deelname aan UNIFIL (LIBANON) te verlengen 15/06/08 (was reeds voorzien tot 15/04/08) - de huidige deelname aan ISAF (Afghanistan) te verlengen tot einde juni 2008 (was reeds voorzien tot einde februari 2008) - de inspanningen in Afrika verder te zetten Daarenboven wordt de beslissing van de Ministerraad van 07/09/07 i.v.m. TSJAAD herbevestigd. Het is uiteraard aan de volgende regering om te beslissen om deze operaties nadien al dan niet te verlengen. 2. De verlenging van de aanstelling van dhr. August Van Daele als Chef Defensie De regering heeft beslist om de aanstelling van A. Van Daele met één jaar te verlengen, zijnde de periode conform de wetgeving. Tegelijk werd evenwel de afspraak gemaakt dat Generaal Van Daele zijn functie ter beschikking stelt aan de volgende regering. Op die manier wordt de continuïteit verzekerd.