15 nov 2005 16:56

Persbericht:Premier Guy Verhofstadt en Minister Demotte leggen de basis voor een Pax Pharmaceutica

Persbericht:Premier Guy Verhofstadt en Minister Demotte leggen de basis voor een Pax Pharmaceutica

Persbericht:Premier Guy Verhofstadt en Minister Demotte leggen de basis voor een Pax Pharmaceutica

De Eerste Minister en Minister Demotte hebben de vertegenwoordigers van de farmaceutische sector ontvangen. De sector onderschrijft de inspanningen van de regering om een gunstig klimaat inzake onderzoek en ontwikkeling te creëren dankzij onder meer de verlagingen van de lasten op onderzoekers en tegelijkertijd de begroting van de gezondheidszorg onder controle te houden. De regering beklemtoont dat de farmaceutische industrie een van de belangrijke industriële pijlers is in ons land en een bijzonder belangrijk aandeel heeft in onderzoek en ontwikkeling. De regering en de farmaceutische sector wensen de rol van deze bij uitstek innovatieve sector te bestendigen en te versterken. Hiertoe werd overeengekomen dat : - de omzetbelasting die op de farmaceutische bedrijven wordt geheven met een pct per jaar zal afnemen. Een evaluatie in september 2006 zal het ritme definitief in een conventie vastleggen. - de 50%-vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor de tewerkstelling van wetenschappelijk onderzoekers die verbonden zijn aan een wetenschappelijke instelling, zal worden uitgebreid naar doctors (PhD); - voor het einde van het jaar een agentschap voor de registratie van geneesmiddelen wordt opgericht, zodat de erkenning van nieuwe geneesmiddelen, en dit in het belang van de volksgezondheid, sneller zal gebeuren; - een overlegplatform wordt opgericht tussen de sector en de regering om op regelmatige tijdstippen voorstellen te bespreken die in het belang zijn van de volksgezondheid, het innovatief karakter van onze economie en de werkgelegenheid.