06 okt 2006 17:50

Persbericht:Suez

Persbericht:Suez

Persbericht:Suez

De besprekingen tussen de Belgische Staat en Suez/Electrabel hebben vandaag geleid tot een positief besluit dat meer bepaald betrekking heeft op een aantal nieuwe "verbintenissen" aangegaan door Suez/Electrabel ten aanzien van de Belgische regering betreffende haar energiebeleid in het land en dit in het vooruitzicht van de fusie van Suez/Gaz de France. Deze verbintenissen zijn opgenomen in een document ondertekend door de CEO's van Suez en Electrabel, de heer Gérard Mestrallet en de heer Jean-Pierre Hansen, en dat vandaag zal worden overgemaakt aan de Europese Commissie en aan de CBFA. Suez/Electrabel zal in dit verband een persbericht verspreiden dat de inhoud van de verbintenissen nader zal toelichten.. De regering heeft met voldoening akte genomen van de door Suez/Electrabel aangegane verbintenissen.