04 okt 2006 14:56

Persbericht:Suez-GDF

Premier Guy Verhofstadt en Minister van Energie Marc Verwilghen hebben aan de leden van het kernkabinet en de gewestelijke ministers van energie Kris Peeters, André Antoine en Evelyne Huytebroeck een stand van zaken meegedeeld van de onderhandelingen in het dossier Suez – GDF.

Premier Guy Verhofstadt en Minister van Energie Marc Verwilghen hebben aan de leden van het kernkabinet en de gewestelijke ministers van energie Kris Peeters, André Antoine en Evelyne Huytebroeck een stand van zaken meegedeeld van de onderhandelingen in het dossier Suez – GDF.

Premier Guy Verhofstadt en Minister van Energie Marc Verwilghen hebben aan de leden van het kernkabinet en de gewestelijke ministers van energie Kris Peeters, André Antoine en Evelyne Huytebroeck een stand van zaken meegedeeld van de onderhandelingen in het dossier Suez – GDF. De Premier heeft bovendien toegelicht dat het dossier van de gaskorting het voorwerp is van een eerdere principiële afspraak met Suez, die in de Pax electrica 2 enkel geformaliseerd wordt en in geen enkele mate een impact heeft op de echte inzet van de onderhandelingen, zijnde het versterken van de concurrentie op de markt met het oog op de best mogelijke prijzen voor de consumenten. De Ministers zijn het er over eens dat deze doelstelling bereikt moet worden met een dubbele strategie, die zowel de electriciteits- en de gasmarkt betreft. Voor wat betreft de gasmarkt verwijzen de ministers naar de remedies die de groep aan de Europese Commissie heeft overgemaakt en die op dit ogenblik door de Commissie worden onderzocht. Zij rekenen op de Europese Commissie om sterke remedies af te dwingen die een volwaardige concurrentie op de Belgische markt mogelijk maken in betere omstandigheden dan die voor de fusie. Zij hebben aan de Commissie ook hun inzichten bekendgemaakt en onder meer gewezen op de noodzaak van een onafhankelijk en onpartijdig bestuur van het gasnetwerk en de noodzaak van de uitbouw van de LNG-terminal alsook de toegangsvoorwaarden tot flexibiliteit. De gesprekken op Belgisch niveau met de groep spitsen zich vooral toe op het electriciteitsluik. De ministers onderschrijven de doelstelling om te komen, naast Suez-Gdf, tot twee volwaardige bijkomende spelers, die daartoe moeten kunnen beschikken over een concurrentiële productiemix. Vandaar dat de gesprekken ook handelen over het ter beschikking stellen door Electrabel van nucleaire capaciteit aan twee andere spelers, waarbij niet enkel het volume, maar ook de leveringsvoorwaarden, waaronder de prijs, een belangrijk punt van discussie zijn. Daarnaast hebben de ministers onder meer gesproken over het versterken van de controle op de nucleaire provisies zonder te raken aan de volledige verantwoordelijkheid van de groep ter zake. De timing voor de definitieve afronding van het dossier hangt af van de procedure op Europees niveau. De Belgische onderhandelaars volgen de evoluties op Europees vlak op de voet en zetten intussen hun gesprekken met Suez/Gdf voort met het oog op het bekomen van een echte concurrentiële markt met scherpe prijzen voor de consumenten en de bedrijven.