10 sep 1999 17:00

Persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt

Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft Eerste +Minister Guy Verhofstadt een overzicht gegeven van de belangrijkste +beslissingen die werden genomen. Hij heeft er aan toegevoegd dat de persberichten over+ deze beslissingen en over de andere punten die op de Ministerraad werden besproken, zullen worden overgemaakt aan de pers. De premier heeft in de eerste plaats het "nieuwe humanitaire drama" in Oost-Timor besproken. De Regering heeft m.b.t. Oost-Timor de volgende beslissingen genomen. Deze beslissingen komen overeen met de verklaring van de Minister van Buitenlandse Zaken in de Kamercommissie op donderdagavond ll. Tijdens hun volgende top op 13 september 1999 moeten alle Europese landen Oost-Timor officieel erkennen. De Verenigde Naties moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en een vredesmacht sturen, ook zonder de instemming van Indonesië. België zal evenwel geen troepen leveren voor deze vredesmacht. België bevriest alle economische hulp. Dit gebeurt zonder de bevolking te treffen. Met betrekking tot de wapenuitvoer bevestigt de Regering dat geen wapens werden uitgevoerd en dat de uitvoer van wapens ook in de toekomst niet zal worden toegestaan. België zal tevens het statuut van het Internationaal Gerechtshof ratificeren. De Raad van State heeft een advies gegeven voor de aanpassing van verschillende artikels van de Grondwet. Met betrekking tot het Arbritagehof zullen de twee ministers die verantwoordelijk zijn voor de institutionele hervormingen voorstellen doen om de bevoegdheden van dit Hof uit te breiden. (persbericht 5 van 10/09/1999) De Eerste Minister heeft verder de vermindering van het aantal leden +van de ministeriële kabinetten besproken. Het totale aantal medewerkers van de kabinetten is teruggebracht van 1.060 naar 928. Op het vlak van justitie heeft de Ministerraad de verlenging van het project "elektronisch toezicht" goedgekeurd voor een aantal gedetineerden. (persbericht 3 van 10/09/1999) De Eerste Minister eveneens aangekondigd dat hij volgende week alle +informatie zal verstrekken over twee dossiers die vandaag in de Ministerraad een eerste keer werden besproken: enerzijds het dossier over de Millenniumbug en anderzijds het dossier in verband met de zogenaamde dioxine-wet. De Ministerraad zal over deze twee dossiers volgende week een definitieve beslissing nemen. Over het dossier m.b.t. de exportvergunning aan de firma Alstom voor een nucleair instrumentatiesysteem voor Pakistan heeft de Ministerraad een "duidelijke en definitieve" beslissing genomen: De Ministerraad heeft beslist aan de firma Alstom de exportlicentie toe te kennen op twee voorwaarden. Vooreerst moet de centrale weer in dienst zijn en ten tweede moet Pakistan het Internationaal Agentschap voor Atoomanergie toelaten het syteem van 'full scope safeguards' op zijn grondgebied te aanvaarden. De Ministerraad heeft tevens beslist om de procedure voor het verlenen van exportlicenties grondig te vereenvoudigen: alleen de minister van buitenlandse zaken en de minister van economie zullen voortaan bevoegd zijn voor deze licenties. De Ministerraad heeft eveneens beslist dat de windhoos die op 14 augustus plaatsvond in de provincies Henegouwen en Vlaams-Brabant zal worden erkend als een algemene ramp. (persbericht 1 van 10/09/1999) Na de publicatie van het betrokken communiqué door het Koninklijk +Paleis dat de verloving aankondigt van Z.K.H. Prins Filip met juffrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz, en het huwelijk dat zal plaatsvinden op 4 december 1999, deelde de Eerste Minister mee dat de Ministerraad hiervan met voldoening kennis heeft genomen. De Eerste Minister heeft, in naam van de regering HH.MM de Koning en de Koningin van harte gefeliciteerd.