05 dec 2016 11:15

Persconferentie de strijd tegen douanefraude op Europees en op Belgisch niveau

De Heer Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen en de Heer Giovanni Kessler, Directeur-generaal van OLAF houden een persconferentie over de Europese en Belgische strijd tegen douanefraude, specifiek toegespitst op de strijd tegen de handel in namaak.

Wanneer ? Woensdag 7 december van 10 u. tot 11 u.

Waar ? FOD Financiën, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel.

Door douanefraude lopen de Europese Unie en België belangrijke financiële inkomsten mis. OLAF en de Belgische douane stellen hun gezamenlijke inspanningen om het hoofd te bieden aan dit grensoverschrijdend fenomeen voor. Verschillende gecoördineerde operaties hebben belangrijke resultaten opgeleverd, in het bijzonder met betrekking tot de aanpak van smokkel en namaak van sigaretten of van fraude met antidumpingrechten voor biobrandstoffen. De nieuwe tendensen op het vlak van smokkel en de inspanningen om fraudeurs voor de rechtbanken te krijgen, zullen eveneens aan bod komen. De laatste inbeslagnames zullen ook getoond worden. Er zal ook duidelijk uit de doeken worden gedaan hoe de Belgische douane en OLAF praktisch samenwerken in de strijd tegen de fraude en om de georganiseerde misdaad die profiteert van deze fraude te ontmantelen.