30 jan 2004 10:45

Persconferentie Ministerraad - 20040130

Geen Persconferentie volgend op de Ministerraad van 30/01/04

Geen Persconferentie volgend op de Ministerraad van 30/01/04

Vermits de ministerraad van deze morgen slechts een beperkt aantal punten zal behandelen wegens de ontmoeting met de heer Koffi Annan, zal de gebruikelijke persbriefing van 15:00 niet doorgaan en vervangen worden door schriftelijke mededelingen die na afloop meteen zullen verspreid worden.