17 nov 2006 18:31

Persmededeling

Verhofstadt nodigt nieuwe VW-directie uit voor overleg/regering kondigt nieuwe maatregel aan/geen nationale reflex

Verhofstadt nodigt nieuwe VW-directie uit voor overleg/regering kondigt nieuwe maatregel aan/geen nationale reflex

De regering heeft kennis genomen van de beslissingen van de VW-Toezichtsraad. De Eerste Minister heeft de nieuwe VW-directie uitgenodigd voor overleg. De federale regering herinnert eraan dat zij de afgelopen jaren bijzondere inspanningen gedaan heeft voor de automobielsector. Naast de algemene maatregelen voor de verbetering van het investeringsklimaat, zoals bijvoorbeeld de invoering van de notionele interestaftrek, hebben wij kosten nog moeite gespaard om de lasten voor de automobielsector te verlagen. Zo heeft de regering sinds 2004 progressief de arbeidskost voor de ploegenarbeid verlaagd in de vorm van een korting op de bedrijfsvoorheffing. Op 1 april 2007 zal die korting zijn opgelopen tot 10,7%. Tegelijk werkt de regering op voorstel van de sociale partners het wettelijk kader voor het plus-minus-conto uit voor de automobielsector. De plus-minus-conto-regeling is een nieuwe maatregel voor de automobielsector die toelaat toe de wettelijk vastgelegde arbeidsduur flexibel aan te passen aan de productiecyclus van een automodel en verhoogt zo de flexibiliteit in de onderneming. In de toekomst zal het mogelijk zijn om de wekelijkse arbeidsduur af te stemmen op de levenscyclus van de automodellen. De regering is vast van plan om door te gaan met dit beleid dat erop stoelt de arbeidskost in de Belgische assemblagebedrijven te verminderen onder het niveau van Duitsland. De regering gelooft immers dat de automobielsector een belangrijke toekomst heeft in ons land. Bovendien blijkt de VW vestiging in Vorst tot de productiefste van de ganse groep te behoren. De regering hoopt dat de nieuwe directie in Wolfsburg bij de toekomstige opmaak van hun productieplannen rekening zal houden met de geleverde inspanningen in Vorst, de mérites van deze productievestiging, de maatregelen ter ondersteuning van de sector in ons land en zich niet louter laat leiden door een nationale reflex.