28 jun 2006 14:29

Persmededeling

Persmededeling van de Eerste Minister, de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse zaken

Persmededeling van de Eerste Minister, de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse zaken

Met ontzetting hebben de Eerste Minister, de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse zaken kennis genomen van de vondst van de lijkjes van Stacy en Nathalie. Guy Verhofstadt, Laurette Onkelinx en Patrick Dewael bieden hun medeleven en steun aan aan de ouders en de naasten die door dit drama zijn getroffen. Gespecialieerde teams op het vlak van slachtofferhulp stonden onmiddellijk de ouders bij. De prioriteit gaat nu uiteraard uit naar het verzamelen van elementen van het onderzoek die zo snel mogelijk moeten kunnen leiden tot de identificatie van de dader of daders van deze verschrikkelijke dubbele moord. Ze moedigen de federale en lokale politie, en in het bijzonder van de Cel Verdwijningen, aan in hun minutieus en intens speurwerk om zo snel mogelijk klaarheid te brengen in deze zaak. Ze loven ook het doeltreffende werk van de Luikse gerechtelijke overheden, in het bijzonder wat betreft de informatie en ondersteuning naar de families toe die door dit drama werden getroffen.