14 mei 2009 10:26

Persmededeling met betrekking tot de waarborgregeling voor KBC

De regering heeft, op 13 mei 2009, beslist aan KBC een waarborg te verschaffen op een portefeuille van gestructureerde kredieten met een initiële waarde van 22,5 miljard euro.

De regering heeft, op 13 mei 2009, beslist aan KBC een waarborg te verschaffen op een portefeuille van gestructureerde kredieten met een initiële waarde van 22,5 miljard euro.

De waarborgregeling is als volgt samengesteld: -          een eerste tranche van eventuele verliezen van 5,7 miljard euro ten laste van KBC; -          een tweede tranche waarbinnen KBC ofwel de verliezen kan dragen, ofwel, te dien einde, beroep kan doen op een versterking van zijn eigen vermogen, waarbij de Staat er zich toe verbindt bij te dragen tot een kapitaalsverhoging voor een bedrag van maximum 2 miljard euro; -          ten slotte, een derde risicotranche die voor 90% door de Staat en voor 10% door KBC gedragen wordt voor de gerealiseerde verliezen op een portefeuillewaarde van minder dan 14,9 miljard euro.   Deze gemengde waarborgregeling maakt het mogelijk om de volatiliteit van de portefeuille van gestructureerde producten te beperken en zorgt er tegelijkertijd voor dat het reglementair eigen vermogen van de KBC-groep op een peil dat voldoende hoog is gelet op de huidige marktcontext.   Zowel de tweede als de derde waarborgschijf zullen vergoed worden tegen marktvoorwaarden. Deze vergoeding zal in de tijd gespreid worden.

Deze tussenkomst van de regering ligt in het verlengde van de handelingen die in de loop van de voorbije maanden werden gesteld met het oog op het bewaren van de stabiliteit van het financieel systeem, de bescherming van de spaarder en, ten slotte, de bijdrage aan het herstel van onze economie.