26 sep 2006 20:51

Persmededeling: Premier Verhofstadt vraagt iedereen het hoofd koel te houden

Persmededeling: Premier Verhofstadt vraagt iedereen het hoofd koel te houden - Premier roept Kern en Partijvoorzittters morgenvroeg samen over globaal voorstel van oplossing

Persmededeling: Premier Verhofstadt vraagt iedereen het hoofd koel te houden - Premier roept Kern en Partijvoorzittters morgenvroeg samen over globaal voorstel van oplossing

Na berichten over een ultimatum door de PS, de reactie van de VLD hierop en de tegenreactie van de PS, roept Eerste Minister Guy Verhofstadt, alle partijen op om de kalmte te bewaren en het hoofd koel te houden. Het stellen van een ultimatum kan alleen maar leiden tot een escalatie die het vinden van een constructieve oplossing slechts bemoeilijkt, zoniet onmogelijk maakt. In ieder geval neemt de Eerste Minister er akte van dat de initiële verklaringen van de PS niet als ultimatum bedoeld waren. De Eerste Minister heeft gedurende de afgelopen dagen een allesomvattend globaal voorstel uitgewerkt inzake de strafuitvoering. Dit voorstel, dat betrekking heeft op een versterking en versnelling van het uitgestippelde beleid inzake strafuitvoering en dat eveneens een passende oplossing biedt voor de risico's die verbonden zijn aan de invrijheidsstelling van voor zware feiten veroordeelde gedetineerden, zal hij morgenochtend voorleggen aan de leden van de Kern en de partijvoorzitters van de meerderheid.