26 jun 2009 18:51

Persmededeling van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Indieningstermijn en - procedure- van de belastingaangiften

Indieningstermijn en - procedure- van de belastingaangiften

De Federale Overheidsdienst FINANCIEN herinnert de belastplichtigen eraan dat hun aangifte in de personenbelasting uiterlijk op 30 juni 2009 bij de Belastingadministratie moet worden ingediend.

De aangifte kan op geldige wijze worden ingendiend via een van de volgende procedures :

- via internet (www.taxonweb.be) met de elektronische identiteitskaart of een token;
- via de post naar het adres van het scanningcentrum vermeld op de aangifte (Ledeberg of Jambes);
- via indiening bij het plaatselijke taxatiekantoor.