16 jun 2021 13:04

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

Test- en quarantaineregels worden versoepeld voor volledig gevaccineerde COVID-19-hoogrisicocontacten

Op dit moment kregen ongeveer 5,7 miljoen Belgen al een eerste dosis van een COVID-19-vaccin. 3,2 miljoen Belgen zijn al volledig gevaccineerd.   Onder meer door deze hoge vaccinatiegraad zijn het aantal besmettingen, dagelijkse ziekenhuisopnames en overlijdens drastisch gedaald en konden heel wat activiteiten terug opgestart worden.   De IMC is van mening dat ook de regels rond testing en quarantaine voor hoogrisicocontacten die volledig gevaccineerd zijn moeten versoepeld worden.   Volledige vaccinatie betekent 14 dagen na de laatste dosis die vereist is voor het vaccin in kwestie. Met andere woorden : vanaf 14 dagen na de enige dosis van het Johnson & Johnson vaccin, en vanaf 14 dagen na de twee dosissen van alle andere vaccins. Wanneer een persoon al besmet was met het SARS-CoV-2-virus in de afgelopen 180 dagen volstaat één dosis om beschouwd te worden als volledig gevaccineerd.

De kans op ernstige ziekte, hospitalisatie of overlijden bij dergelijke volledige vaccinaties is minimaal.  Testing, en vooral quarantaine, zijn ingrijpende maatregelen die nu beperkt worden.

Op basis van adviezen van de RAG, RMG en GEMS+ heeft de IMC daarom volgende beslissingen genomen:

 1. Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich enkel laten testen op dag 1 en worden, bij negatief resultaat, vrijgesteld van een tweede test en quarantaine; in geval van weigering van een test moet wel een quarantaine van tien dagen gerespecteerd worden;
   
 2. De quarantaineregel blijft wel behouden voor volledig gevaccineerde personen in geval van een cluster van besmettingen, meer bepaald in
 • een residentiële zorgcollectiviteit (zoals een woonzorgcentrum)
 • in collectiviteiten (behalve de collectiviteiten die vermeld zijn onder punt 3) en bedrijven wanneer een “doorbraak infectie” zich voordoet (dit is een bevestigde casus door middel van een PCR-test bij volledig gevaccineerde personen).

 

De scripts voor de call agents in de contactopsporing worden nu aangepast. De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 24 juni 2021.

3. De collectiviteiten die kinderen en jongeren opvangen, zoals scholen, kinderopvangvoorzieningen, internaten, vrijetijdsactiviteiten, … hebben hun specifieke kenmerken.  Zo worden kinderen, en jongeren onder de leeftijd van 16 jaar, momenteel niet gevaccineerd.  Deze leeftijdsgroepen hebben ook een kleinere kans op ziekte en geven het COVID-19 virus vermoedelijk minder snel door.  Op een moment dat grote groepen volwassenen gevaccineerd zijn moet er ruimte zijn om ook in deze settings de test- en quarantaineregels onder de loep te nemen en aan te passen.  In de komende weken zal het Regeringscommissariaat met experten samenzitten om nieuwe medisch onderbouwde en realistische regels uit te werken. De IMC Volksgezondheid zal deze begin juli bespreken in nauw overleg met de andere bevoegde Ministers.

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
 • Christie Morreale – Waals Gewest,
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,
   

en Pedro Facon, Regeringscommissaris Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.