13 jan 2021 16:00

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

13.1.2021. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) is vandaag opnieuw samengekomen over de aanpak van de COVID-19 pandemie. 

De uitrol van de COVID-19 vaccinatiestrategie is grondig besproken en er werden nog een aantal verbeteringen aangebracht op basis van de meest recente informatie.  Zo wordt onder meer een systeem opgezet waarbij zeer snel informatie over niet-gebruikte vaccins kan worden meegedeeld aan de regionale overheden, zodat deze onmiddellijk voor andere groepen kunnen gebruikt worden. Hierbij werd afgesproken dat, na de vaccinatie van de bewoners en het personeel in woonzorgcentra, de zorgprofessionals die een verhoogd risico lopen op COVID-19 besmetting als eersten zullen gevaccineerd worden. Het gaat in de eerste plaats over artsen en zorgpersoneel op intensieve zorgen, spoedgevallen en de zogenaamde COVID-afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie en longziekten).  Ook de stagiairs worden in deze groep opgenomen. Hierdoor krijgen deze groepen sneller dan voorzien de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.

Het personeel in de ziekenhuishubs zal gevaccineerd worden met het Pfizer/BioNtech vaccin. Het personeel in de andere acute ziekenhuizen zal gevaccineerd worden met het Pfizer/BioNtech of het Moderna vaccin.

Daarnaast stelt de IMC vast dat het aantal testen opnieuw toeneemt, wat een goede zaak is.  Door méér te testen is er sneller betere informatie over de risico’s en kunnen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen. 

De varianten van het COVID-19 virus in andere landen, zoals het VK, blijven onrustwekkend.  In Antwerpen is - in samenwerking met de Universiteit Antwerpen - een pilootproject gestart waarmee sneller dergelijke varianten kunnen opgespoord worden. Het gaat over personen waarbij uit de analyse van de test is gebleken dat zij een hoge virale lading hebben en het S-gen ontbreekt, wat een mogelijk signaal is voor de UK-variant. In de komende dagen zal dit project ook in Brussel starten.  Indien het pilootproject goede resultaten geeft, kan het aansluitend in andere delen van het land uitgerold worden.

Ondertussen zetten de deelstaten volop in op de efficiënte en effectieve handhaving van de quarantaine en isolatie, in constructieve samenwerking met de lokale besturen.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen, voorzitter IMC,
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals Gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,
  • en Carole Schirvel, Adjunct-regeringscommissaris Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.