31 mrt 2021 13:13

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

Brede teststrategie 2.0 krijgt verder vorm

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) is vandaag opnieuw samengekomen rond de aanpak van de COVID-19 pandemie.  

Prof. Dr. Herman Goossens heeft hier de tussentijdse resultaten gepresenteerd van het pilootproject speekseltesten in scholen dat in maart van dit jaar is gestart na goedkeuring door de Ministers van Volksgezondheid en de Ministers van Onderwijs.  De bedoeling van het pilootproject was onder meer uitbraken in scholen en besmetting van onderwijspersoneel te voorkomen, te zorgen voor een gevoel van veiligheid, en te zorgen voor versterken van het mentaal welzijn. Tijdens het pilootproject namen leraren en ander schoolpersoneel van de pilootscholen elke week thuis zelf ochtendspeeksel af. Het staal werd dezelfde dag nog bezorgd aan de laboratoria en getest. In de loop van de avond konden de personeelsleden het resultaat van de test verwachten. In het project werd eveneens gepeild naar de impact van de testen op het gedrag, welbevinden en motivatie van het schoolpersoneel, een luik dat begeleid werd door Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste binnen de motivatiebarometer.

Het Regeringscommissariaat Corona zal in de loop van de dag meer details geven over de resultaten.   Om het gebruik van speekseltesten zo snel mogelijk te kunnen verderzetten is de IMC alvast akkoord gegaan met een federale aanbesteding voor 500.000 speekseltestkits die snel kunnen ingezet worden.

De resultaten van dit pilootproject worden ook meegenomen in een globalere discussie over de teststrategie 2.0 van de IMC Volksgezondheid. De TaskForce Testing krijgt de opdracht een voorstel uit te werken zodat dit door de IMC kan goedgekeurd en uitgerold worden. 

Daarnaast heeft de IMC ook de stand van zaken van de vaccinatiecampagne besproken en enkele beslissingen genomen rond onder meer het verder verbeteren van het uitnodigings- en reservatieproces in de vaccinatiecentra.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen, voorzitter IMC
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissaris Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid.