11 sep 2009 18:41

Persmededeling van Eerste minister Herman Van Rompuy over OPEL

Sinds gisteren is Magna als overnemer van Opel bekend. Het definitief akkoord van deze overname is echter nog niet bezegeld. De federale regering zal de inspanningen van de Vlaamse regering verder ondersteunen om tot een akkoord te komen met Magna over het verder in stand houden van de vestiging van Opel in Antwerpen.

Sinds gisteren is Magna als overnemer van Opel bekend. Het definitief akkoord van deze overname is echter nog niet bezegeld. De federale regering zal de inspanningen van de Vlaamse regering verder ondersteunen om tot een akkoord te komen met Magna over het verder in stand houden van de vestiging van Opel in Antwerpen.

De Eerste Minister Herman Van Rompuy  ondersteunt dan ook ten volle de lopende contacten van de Vlaamse regering met Magna, de Europese Commissie en de Duitse federale regering. Het is van bijzonder belang om zich vandaag toe te leggen op het in de verf zetten van de voordelen voor Magna van de Opel vestiging in Antwerpen. We zullen daarom in de komende dagen de nadruk leggen op alle maatregelen die door de federale regering en de Vlaamse regering genomen zijn om de bedrijven in België te ondersteunen ondermeer de automobielsector. De federale regering nam een groot pakket aan lastenverlagingen in het kader van het Inter-professioneel Akkoord (IPA) en ook tal van crisismaatregelen zoals de verbetering van de tijdelijke werkloosheid en de tijdelijke vorm van uitbreiding ervan naar de bedienden.

Ook met de Europese Commissie en met de Duitse federale regering zullen de lopende contacten voortgezet worden.  Nog juist voor het zomerreces werd er door de Eerste Minister Herman Van Rompuy en de Vlaamse Minister President  Kris Peeters een gemeenschappelijk brief geschreven aan de Europese Commissarissen Barroso en Verheugen. Hierin werd aan de Commissie gevraagd om in het Opel overnamedossier te waken over het volledig respect van de Europese interne markt en subsidie regels. Het respecteren van deze regels en het bannen van elke vorm van potentieel protectionisme is namelijk de enige weg om een duurzame toekomst te garanderen voor Opel als geheel in Europa. De Eerste Minister is ervan overtuigd dat Opel Antwerpen duidelijke troeven heeft en doet er dan ook alles aan om samen met de Vlaamse regering de Opel assemblage-activiteiten in Antwerpen te houden.