23 jun 2006 17:00

Personeel maritiem transport

Maatregelen voor statutaire personeelsleden van de Regie voor maritiem transport en FOD Mobiliteit en vervoer

Maatregelen voor statutaire personeelsleden van de Regie voor maritiem transport en FOD Mobiliteit en vervoer

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het personeel van de Regie voor maritiem transport en van de afzonderlijke personeelsformatie van FOD Mobiliteit en Vervoer. Beide zijn een voorstel van Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt. Het eerste ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de Regie voor Maritiem transport. Het regelt de berekening van de hoogste wedde van ambtshalve overgeplaatste personeelsleden. Het tweede ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 8 april 2003 houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de afzonderlijke personeelsformatie van FOD Mobiliteit en vervoer ter beschikking gesteld van een vennootschap die bedrijvig is in maritiem transport binnen de Europese Unie. Artikel 10 van het ontwerp wordt opgeheven. Het ging om een rechtzetting van een verkeerde vermelding over het maximumbedrag.