27 okt 2006 17:00

Personeel van de Hoge Raad voor de Justitie

Wijziging van het personeelsstatuut en de personeelsformatie van de Hoge Raad voor de Justitie

Wijziging van het personeelsstatuut en de personeelsformatie van de Hoge Raad voor de Justitie

De ministerraad bekrachtigde twee reglementen die de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie heeft aangenomen. Die reglementen wijzigen de personeelsformatie en het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie. Een aantal betrekkingen van niveau D worden naar niveau B overgedragen. De wijziging van de personeelsformatie heeft echter geen impact op het totale aantal betrekkingen. Na een eerste evaluatie van het statuut door de personeelsraad besliste de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie het personeelstatuut te wijzigen. Eerste Minister Guy Verhofstadt en Minister van Justitie Laurette Onkelinx legden de twee ontwerpen van koninklijk besluit aan de ministerraad voor. Het eerste keurt de wijzigingen aan de personeelsformatie van de diensten van de Hoge Raad voor de Justitie goed en het tweede de wijzigingen aan het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie.