27 okt 2006 17:00

Personeelsstatuut van veiligheid van de staat

Nieuw statuut voor de ambtenaren van de Veiligheid van de Staat

Nieuw statuut voor de ambtenaren van de Veiligheid van de Staat

De ministerraad hervormde het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. Daarvoor stelde Minister van Justitie Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit voor met het nieuwe administratieve en geldelijke statuut van de ambtenaren. Tegelijk stelde ook Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de toepassing van het statuut van het Rijkspersoneel (kb 2 oktober 1937) voor diezelfde ambtenaren opheft. Een interne audit in 2002 toonde aan dat het essentieel was, om het operationele karakter van de specifieke functies te erkennen door de ambtenaren van de Veiligheid van de Staat een gepast statuut te geven. Ook wensten de ambtenaren dat hun financiële situatie aangepast werd, zoals dat gebeurd was voor de ex-gerechtelijke politie na de Octopushervorming. Het statuut is een volledig administratief en geldelijk statuut dat het specifieke karakter van de algemene inlichtingenopdracht en van de werkwijze valoriseert dankzij nieuwe specifieke bepalingen en aangepaste weddenschalen. Met het nieuwe statuut wil men onder andere de ambtenaren honkvaster maken door ze een aantrekkelijke wedde en loopbaanperspectieven aan te bieden. Die perspectieven nemen de vorm aan van loopbaantrajecten met soepele oriëntatie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ze houden rekening met de evolutie van de expertise en het operationele beheer, die steeds complexer worden. De hervorming heeft ook als belangrijk doel, om dankzij een permanente opleiding van de ambtenaren een flexibele en uitmuntende inlichtingendienst te creëren. Bovendien voert het nieuwe statuut een psychologische omkadering van de personeelsleden in, die de psychologische en sociale impact van de functie opvangt. Het statuut beantwoordt uiteraard aan de grondbeginselen van het statuut van rijkspersoneel.