16 mrt 2007 16:00

Personen met een handicap en bejaarden

Wijziging van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Wijziging van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tegemoetkomingen aan personen met een handicap wijzigt. Het voorstel gaat uit van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en staatssecretaris voor het gezin en personen met een handicap Gisèle Mandaila Malamba. Het jaarplafond van de inkomensdrempels voor de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden wordt op 1 september 2007 opgetrokken met 0,6% en op 1 januari 2008 met nogmaals 1,2%. De verhoging van de basisbedragen van de inkomensvervangende tegemoetkoming buiten index, die al gepland was op 1 oktober 2007, wordt vroeger doorgevoerd vanaf 1 april 2007. Bovendien worden die bedragen ook bijkomend verhoogd buiten index vanaf 1 januari 2008. De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap heeft een gunstig advies gegeven.