27 jun 2019 18:11

Persprijs duurzame ontwikkeling: laureaten 2019

Hier de drie journalistieke projecten die de jury van de FRDO-persprijs bekroonde (reeds gepubliceerd of in fase van publicatie): 
- “De SDG in België en Vlaanderen onder de loep”, Katelijne Norga – artikelenreeks op het mediaplatform  www.susanova.be, voorjaar-zomer 2019
- “Hoe duurzaam kan het landbouwbeleid in Vlaanderen, België en Europa worden na 26 mei?” Hilde De Wachter – artikelenreeks in Melkveebedrijf magazine en Varkensbedrijf magazine, februari-mei 2019
- “Grandeur et décadence du train local wallon”, Quentin Jardon – reportage in het magazine Wilfried, maart 2019

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling reikt sinds 2010 een persprijs uit om kwaliteitsvolle berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren. Deze Prijs bekroont te realiseren projecten voor artikelen, boeken, televisiereportages of films. De projecten dienen een duurzaamheidsthema te behandelen waarrond de FRDO prioritair werkt. Dit jaar ging het om de impact van de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (SDG) op het concrete beleid en de communicatie rond dit kader van duurzame ontwikkeling.

De jury bestaat uit ex-journalisten en communicatiespecialisten van de leden van de FRDO. Meer informatie over de FRDO Persprijs vindt u in het reglement.