30 apr 2009 18:38

PERSUITNODIGING

Persconferentie van 6 mei 2009
Uitzonderlijke openbare verkoop van in beslag genomen collectiewagens

Persconferentie van 6 mei 2009 Uitzonderlijke openbare verkoop van in beslag genomen collectiewagens

De patrimoniumdiensten van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN en het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en de Verbeurdverklaring van de Federale Overheidsdienst JUSTITIE nodigen u graag uit voor een

persconferentie die plaatsheeft op woensdag 6 mei 2009 om 10 uur

in North Galaxy, Koning Albert II laan, 33 in 1030 – Brussel.

  Tijdens de persconferentie zullen alle inlichtingen worden verstrekt over deze uitzonderlijke openbare verkoop van collectiewagens, die naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek geleid door rechter Van Espen in beslag werden genomen.   De pers krijgt de gelegenheid om foto’s te maken van de in Saint-Servais tentoongestelde voertuigen op woensdag 6 mei om 14 uur.