27 jun 2006 14:04

Persuitnodiging: 5de verslag Studiecommissie voor de Vergrijzing

Persuitnodiging: 5de verslag Studiecommissie voor de Vergrijzing

Woensdag 28 juni om 11.00 uur

Wetstraat 16, 1000 Brussel

Persuitnodiging: 5de verslag Studiecommissie voor de Vergrijzing Woensdag 28 juni om 11.00 uur Wetstraat 16, 1000 Brussel

Op woensdag 28 juni komt de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) het vijfde jaarverslag voorstellen aan de regering. Dit verslag gaat o.m. in op de impact van de maatregelen van het Generatiepact. Het verslag wordt voorgesteld door de heer Theo Peeters, Voorzitter, en Henri Bogaert, Vice Voorzitter en Commissaris van het Federaal Planbureau en overhandigd aan de Eerste Minister en de ministers van Begroting en Financiën. De persvoorstelling start om 11u en vindt plaats in de Kanselarij van de Eerste Minister (ingang Wetstraat 16).