06 mrt 2024 16:33

Persuitnodiging - Europese conferentie "Bouwen aan inclusieve oplossingen voor betere digitale diensten"

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie nodigt de POD Maatschappelijke Integratie de pers uit op een conferentie gewijd aan de digitale inclusie van burgers in Europa. Deze conferentie zal plaatsvinden op 13 en 14 maart in The Egg (Barastraat 175, 1070 Brussel, België).

De conferentie biedt de gelegenheid om de inclusie van kwetsbare groepen te bespreken en voorstellen te doen om digitale overheidsdiensten te verbeteren en de digitale vaardigheden van de Europese burgers te verbeteren. Er zal ook worden gesproken over de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt voor de ontwikkeling van betere digitale diensten en de bestrijding van de non take-up van sociale rechten.

Op het programma :

  • 13 maart om 9.00 uur: Openingstoespraak door de Belgische federale minister voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, die het zal hebben over de uitdagingen om tegen 2030-2040 kwetsbare groepen op te nemen in een digitale samenleving.
  • 13 maart om 10.15 uur: Debat tussen Belgische gewestelijke en nationale ministers die verantwoordelijk zijn voor digitale inclusie en vaardigheden.
  • 13 en 14 maart: Presentatie van talrijke projecten; workshopsessies; debatten door Belgische en Europese experts over thema’s in verband met digitale inclusie.
  • 14 maart, 15 uur: Conclusie en aanbevelingen

Het zal mogelijk zijn om de federale Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding te interviewen op 13 maart tussen 11.30 uur en 12.15 uur.

Inschrijven voor deze conferentie is VERPLICHT via de website van het Belgische voorzitterschap: https://media.belgium24.eu/account/create