08 jun 2012 13:15

Persuitnodiging ‘Evaluatie van de pensioenbonus’ - Studiecommissie voor de Vergrijzing en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne – maandag 11 juni 2012, 12.30u

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stelt op maandag 11 juni 2012 om 12.30 uur in aanwezigheid van Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne haar advies ‘Evaluatie van de pensioenbonus’ voor. In dit advies onderzoekt de Studiecommissie voor de Vergrijzing het effect van de pensioenbonus op langer werken en formuleert zij een aantal aanbevelingen.

SCvV-voorzitster Françoise Masai en ondervoorzitter Jan Verschooten zullen tijdens een persconferentie de evaluatie toelichten. Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne zal het advies in ontvangst nemen en een eerste repliek geven.

De persconferentie vindt plaats in de Pacheco-zaal van het kabinet Pensioenen (Finance Tower, 6de verdieping, Kruidtuinlaan 50, B-1000 Brussel).

Redacties en journalisten zijn vriendelijk uitgenodigd om deze persconferentie bij te wonen.

Gelieve uw aanwezigheid vooraf te bevestigen.

Meer informatie
Tom Meulenbergs, woordvoerder Vincent Van Quickenborne
GSM: 0473 73 33 12

Saskia Weemaes, secretariaat Studiecommissie voor de Vergrijzing (Federaal Planbureau)
GSM: 02 507 73 11