12 okt 2021 09:26

Persuitnodiging : Inhuldiging nieuwe gebouwen SHAPE Village

U bent van harte welkom op de inhuldiging van de nieuwe gebouwen van SHAPE Village op dinsdag 19 oktober 2021, ontvangst vanaf 8 u. 15 tot 8 u. 45.

Datum
Dinsdag 19 oktober 2021, ontvangst vanaf 8 u. 15 tot 8 u. 45

Programma

  • 9 u. Rondleiding woningen.
  • 10 u. Officiële inhuldiging met toespraken gevolgd door een bezoek in aanwezigheid van de Vice-eersteminister en minister van Financiën, de Minister van Defensie en de Supreme Allied Commander Europe en mogelijkheid tot interviews.
  • 11 u.  Einde.

Verzamelplaats
SHAPE Rue Grande - 7100 Mons
Bezoekersparking Berlin gate
Bezoek per bus

Waarschuwing

Gezien we ons op een militair domein bevinden, bent u verplicht om uw aanwezigheid vóór 15 oktober om 12 u. te melden.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pAjAZmW1qUmTycHmTK0uETXTduGOSq9CpG7ESu2O1cRUNk9YOEJZOTZMUlU5SllMVzBDSTVMMkNQNi4u

SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) is het centrale commandocentrum van de NAVO in Europa en is sinds 1967 gevestigd in het Belgische Casteau (Bergen).

De FOD Financiën staat in voor het beheer van de onroerende goederen van de SHAPE-basis en is er belast met het onderhoud, de verhuur, de bouw en de reconstructie van de gebouwen.

Dankzij een vlotte samenwerking tussen de FOD Financiën en SHAPE worden er tegen 2026 zo’n 300 nieuwe woningen en 300 nieuwe apparte­menten opgetrokken. SHAPE Village is bestemd voor militairen en burgers van diverse nationaliteiten die er werken voor de NAVO.

De werken gingen van start in 2020 en de inhuldiging van de eerste woningen vindt plaats op dinsdag 19 oktober 2021.