13 jun 2024 12:41

PERSUITNODIGING - Programma Miriam 2023/2024

De POD Maatschappelijke Integratie nodigt de pers uit om deel te nemen aan het slotevenement van het programma Miriam 2023-2024. Dit evenement zal georganiseerd worden op donderdag 20 juni 2024, van 9.30 uur tot 14 uur, in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Arduinkaai 9 - 1000 Brussel).

Miriam: wat is het?

Miriam is een programma van de POD Maatschappelijke integratie dat zich richt op alleenstaande moeders die ondersteuning ontvangen van het OCMW en te kampen hebben met een sterk sociaal isolement en complexe armoedeproblematiek. Met het MIRIAM-programma wil de POD MI armoede bestrijden en sociaal isolement doorbreken. De deelnemende moeders worden intensief individueel opgevolgd maar ook in groep begeleid om onderlinge connecties te vormen.

Op de agenda:

  • Inleiding door mevrouw Karine Lalieux, Minister voor Maatschappelijke Integratie, belast met Armoedebestrijding
  • Uitleg  van het programma Miriam en overzicht van de resultaten 2023-2024
  • Getuigenissen van case managers en alleenstaande moeders in armoede die het programma hebben gevolgd
  • Discussiepanel met OCMW-werknemers, vertegenwoordigers van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, academici, enz.

Het zal mogelijk zijn om Minister Karine Lalieux, de case managers en sommige mama’s de dag zelf te interviewen.

Verplichte inschrijving per mail bij de Dienst communicatie van de POD Maatschappelijke Integratie: MI.Press@mi-is.be, met vermelding van de media waarvoor u werkt en of u een interview wenst af te nemen.