13 okt 2014 12:59

Persuitnodiging: voorstelling van backscatter

Op woensdag 15 oktober 2014 zal de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in aanwezigheid van de Minister van Financiën, Johan Vanovertveldt een geavanceerd detectieapparaat, de backscatter genaamd, aan de pers voorstellen. De backscatter is een mobiel scantoestel, dat werkt op basis van röntgenstralen en  ondergebracht is in een bestelwagen. De douanediensten zullen met behulp van die backscatter vooral twee specifieke vormen van smokkel, die een ernstige bedreiging vormen voor de Belgische markt en samenleving, bestrijden, namelijk de sigarettensmokkel en de smokkel van verdovende middelen.

Door de sigarettensmokkel worden niet alleen op grote schaal douane- en accijnsrechten en btw ontdoken, maar komt de volksgezondheid in gevaar bij namaak van grote merken en de productie van  zogenaamde ‘cheap whites’ die schadelijke substanties bevatten. Vorig jaar werden er op Belgisch grondgebied 173 miljoen sigaretten in beslag genomen.

Met de backscatter zal een vaak gebruikte handelswijze, namelijk de rip-off,  voor de smokkel van vooral cocaïne bestreden worden. Die handelswijze bestaat er in om de drugs op de plaats van herkomst of overlading mee te smokkelen met legale goederen. In de haven van bestemming worden ze dan door zogenaamde ‘uithalers’ gerecupereerd.

De backscatter beschikt over eigenschappen die hem, in vergelijking met andere types mobiele scanners, geschikt maken voor de aanpak van beide voormelde vormen van smokkel :

→ De specifieke ‘backscattering’ technologie levert duidelijke beelden op, wat  snelle analyses mogelijk maakt.
→ De scanner is ingebouwd in een bestelwagen, waarmee door de compacte vorm en wendbaarheid in een korte tijdspanne een groot aantal containers kan worden gescand op locaties, waaronder de terreinen van de containerterminals, die voor andere types mobiele scanners moeilijk of onmogelijk zijn. Het volstaat bovendien om met dit toestel gewoon voorbij het te scannen object te rijden.
→ De in acht te nemen perimeter (veiligheidszone) is met zijn 2 m beperkter dan bij andere klassieke mobiele scanners.
→ De backscatter is gebruiksvriendelijker en vereist minder personeelsinzet dan een traditionele scanner. Een chauffeur en een  en beeldanalist volstaan.


Met de backscatter kunnen meer gerichte controles worden gedaan op sigarettensmokkel en rip-off, aan een hogere frequentie. Daardoor wordt een snellere afhandeling mogelijk, wat de economische operatoren tijdwinst - belangrijk bij snel bederfbare producten zoals fruit - en kostenbesparingen oplevert. 

De pers wordt uitgenodigd op de voorstelling van de backscatter op woensdag 15 oktober vanaf 10 u. 30 op de terminal van SEA-Invest, Vosseschijnstraat - haven 184 te 2030 Antwerpen (zie plan van de ligging en foto van het gebouw hierbij).