30 mrt 2007 17:00

Pijnstillers

Terugbetaling van uitgaven voor pijnstillers van chronisch zieken met Maximumfactuur

Terugbetaling van uitgaven voor pijnstillers van chronisch zieken met Maximumfactuur

Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de uitgaven voor pijnstillers voor chronisch zieken in het kader van de maximumfactuur ten laste neemt. (wet verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994) De ministerraad keurde het ontwerp goed dat zijn beslissing van 2 juni 2006 over de terugbetaling van onkosten voor chronische zieken in het kader van de maximumfactuur uitvoert. Chronische pijnpatiënten krijgen een tegemoetkoming van 20% op de kostprijs van pijnstillers op basis van paracetamol en paracetamol codeïne. Ze moeten hiervoor een machtiging van de adviserend geneesheer voorleggen voor maximum een jaar, maar met de mogelijkheid om te verlengen. De patiënt betaalt dus 80% van de kostprijs aan de apotheker als remgeld. De apotheker verrekent de tegemoetkoming via Farmanet. De prijs die de patiënt betaalt is verrekend als remgeld in de maximumfactuur. Het ontwerp kreeg een gunstig advies van de Commissie voor begrotingscontrole en het verzekeringscomité van het RIZIV.