25 jul 2008 12:45

Pilootproject psychiatrie

Verlening van het pilootproject voor de intensieve behandeling van patiënten met een dubbele diagnose

Verlening van het pilootproject voor de intensieve behandeling van patiënten met een dubbele diagnose

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx twee overeenkomsten goedgekeurd, een met het Psychiatrisch centrum Sleidinge en een met het Centre hospitalier universitaire de Liège die het pilootproject voor de intensieve behandeling van patiënten met een dubbele diagnose verlengen. 

Het pilootproject wordt vanaf 1 juli 2008 met elf maanden verlengd. Het budget bedraagt 923.700 euro.

Het pilootproject dat op 1 oktober 2002 startte, biedt een intensieve begeleiding aan patiënten die aan een psychische aandoening lijden en die een probleem hebben door het gebruik van psychoactieve middelen. De bedoeling is om ze te stabiliseren na een periode van intensieve begeleiding van ten hoogste zes maanden of een jaar om ze daarna naar een klassieke ambulante of residentiële dienst door te verwijzen.