18 sep 2008 11:44

Pilootproject psychiatrie

Verlenging van het pilootproject crisispsychiatrie voor patiënten met dubbele diagnose

Verlenging van het pilootproject crisispsychiatrie voor patiënten met dubbele diagnose

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx acht overeenkomsten goedgekeurd, die het pilootproject voor crisiseenheden en case management voor de behandeling van patiënten met een dubbele diagnose verlengen.

Het pilootproject bestaat sinds 2003 uit acht crisiseenheden verspreid over de verschillende provincies. De acht overeenkomsten verlengen het proefproject van 1 augustus 2008 tot en met 30 juni 2009. Voor de uitbouw van een crisiscentrum in Henegouwen werd een nieuwe oproep gelanceerd.

Het pilootproject dat op 1 oktober 2002 startte, biedt een intensieve behandeling van ten hoogste vijf dagen aan patiënten in crisisituatie die aan een psychische aandoening lijden en die een probleem hebben door het gebruik van psychoactieve middelen. De bedoeling is om ze te stabiliseren en ze op basis van het overleg dat de case manager organiseert naar  een klassieke ambulante of residentiële dienst door te verwijzen.  De case manager zorgt dus voor de verderzetting van de zorgverlening door het verdere zorgtraject uit te tekenen.