19 jul 2007 17:00

Pilootprojecten psychiatrie

Verlenging van pilootprojecten voor crisiseenheden in de psychiatrie

Verlenging van pilootprojecten voor crisiseenheden in de psychiatrie

De ministerraad keurde de verlenging goed van de pilootprojecten 'crisiseenheden voor personen met psychoactieve stoornissen door middelengebruik', 'crisiseenheden voor personen in crisissituatie' en 'crisiseenheden voor personen in crisissituatie door middelengebruik'. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde ze aan de ministerraad voor. De projecten die in drie ziekenhuizen lopen, worden verlengd van 1 september 2007 tot 31 augustus 2008. De bedoeling is om de patiënten een aangepaste behandeling te bieden die de psychische crisissituatie of de psychoactieve stoornis door middelengebruik bijstuurt zodat het genezingsproces op gang komt.