10 jul 2009 12:14

Piraterij op zee

Voorontwerp van wet voor de strijd tegen de piraterij op zee

Voorontwerp van wet voor de strijd tegen de piraterij op zee

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de strijd tegen de piraterij op zee een wettelijke basis verleent. Op 28 november 2009 had de ministerraad groen licht gegeven voor de deelname van een fregat aan de opdracht EU NAVFOA atalanta tegen piraterij voor de kust van de Hoorn van Afrika.

Het initatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Landsverdediging Pieter De Crem biedt nu een wettelijke basis waardoor de Belgische marine kan deelnemen aan de strijd tegen piraterij. Het voorontwerp bevat een definitie van schepen en piratengroepen en maakt piraterij op zee strafbaar. Daarnaast krijgen de oorlogsschepen en de Belgische militaire beschermingsteams aan boord van burgerschepen de bevoegdheid om daden van piraterij te voorkomen en te onderdrukken. Daarnaast komt er een extraterritoriale bevoegheid indien piraten gearresteerd worden door een Belgisch schip. Zo biedt het voorontwerp een oplossing voor de strafprocedurekwesties die het specifieke karakter van de strijd tegen piraterij oproept.