22 jun 2017 16:18

Plan inzake administratieve vereenvoudiging voor de kmo's

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Kmo's Willy Borsus en staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akte van het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging voor kmo's. 

Het regeerakkoord bepaalt dat de regering met een open geest de bestaande kmo-reglementering onderzoekt en voortdurend evalueert.
Het regeerakkoord bevat ook de doelstelling de administratieve lasten met 30% te verminderen en bepaalt dat de regering een plan voor de vereenvoudiging van de administratieve lasten die op de bedrijven wegen, opstelt en toepast.

Op basis van de voorstellen van verschillende stakeholders (IZEO, UCM, IAB, UOL, UNIZO, HRZKMO, FOD Economie DG KMO, BIBF, FEBELFIN, USS, NSZ) werd een federaal kmo-vereenvoudigingsplan opgesteld. Dit plan werd nog aangevuld met de realisaties en projecten die de verschillende beleidscellen hebben ingediend en de projecten die reeds gekend waren bij de Dienst Administratieve Vereenvoudiging.

De ministerraad belast de Dienst Administratieve Vereenvoudiging met de opmaak van een halfjaarlijks verslag over de voortgang van het plan op basis van de informatie die de overheidsdiensten en beleidscellen hun bezorgen.