17 mei 2024 20:12

Plan van aanpak voor de opmaak van een transversaal plan voor cloudadoptie bij de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel een plan van aanpak goed voor de opmaak van een transversaal plan voor cloudadoptie bij de federale overheid voor een coherente en veilige implementatie van een cloudbeleid binnen de verschillende federale instellingen.

Op basis van de aanbevelingen van de Federale Taskforce Public Cloud voor een coherente en veilige implementatie van een publiek en/of soeverein cloudbeleid binnen de verschillende federale instellingen (zie beslissing van de ministerraad van 1 december 2023), neemt de ministerraad kennis van de aanbevelingen en keurt de vier strategische stappen voor de opmaak van het transversaal plan voor cloudadoptie bij de federale overheid goed:

  1. het invoeren van een beleid voor de follow-up en de coördinatie van de invoering van het cloudgebruik
  2. het ontwikkelen van cloudcompetenties  binnen de federale overheid 
  3. het opstellen van een gemeenschappelijk referentiekader om de informatie te categoriseren (gegevens, diensten en producten)
  4. het inschatten van de cloudmaturiteit van elke federale entiteit en het opstellen van een transversaal plan voor cloudgebruik binnen de federale overheid

Door dit plan van aanpak in vier stappen te volgen zullen de federale instellingen beter voorbereid zijn op de uitdagingen van de digitale transformatie en meer halen uit de mogelijkheden van de cloud.

De ministerraad vraagt aan de minister bevoegd voor Digitalisering om tegen 30 september 2025 een transversaal plan voor de invoering van de cloud binnen de federale overheid voor te leggen (met inbegrip van de financiële aspecten).

De concrete implementatie van het cloudbeleid blijft de verantwoordelijkheid van elke FOD/federale instelling, maar elke afwijking van de richtlijnen moet worden gerechtvaardigd volgens het 'comply or explain'-principe.

Tot slot, om een langetermijnstrategie te ontwikkelen rond het gebruik van federale datacenters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast de ministerraad de Regie der Gebouwen met de coördinatie, samen met de FOD BOSA en op basis van een standaardvragenlijst, van de opstelling van een nieuwe inventaris van de behoeften aan datacenters tegen 1 december 2024.