22 apr 2016 17:57

Plan voor de strijd tegen sociale dumping en sociale fraude

De ministerraad keurt het plan voor de strijd tegen sociale dumping en sociale fraude goed.

Het plan bestaat uit drie assen:

 • as 1 bevat verschillende acties:
  • reorganisatie van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), die een strategische gesprekspartner moet worden in de strijd tegen de sociale fraude
  • de aanwerving van 96 statutaire medewerkers: controleurs, medewerkers voor de omkadering en de operationele en strategische coördinatie
  • verhoging van het aantal controles op sociale dumping en schijnstatuten
  • ontwikkeling van synergieën en samenwerkingen tussen diensten via een speciale taskforce
 • as 2 bevat de fraudebestrijdingsmaatregelen:
  • herziening van de wet over de aard van de arbeidsrelaties en de strijd tegen de schijnstatuten
  • versterking van de administratieve boetes in geval van fraude
  • opleggen van een aansluiting voorafgaand aan de aanvang van een activiteit in de hoedanigheid van zelfstandige
  • uitvoering van grensoverschrijdende invordering
 • as 3 is gericht op de uitvoering van de plannen voor de bouw-, transport- en de taxisector en op de opvolging van het meldpunt sociale fraude en de organisatie van sociale flitscontroles