19 mrt 2021 15:37

Plan voor Duurzame Ontwikkeling na meer dan 10 jaar opnieuw in de startblokken

Vandaag stelde federaal minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi het voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO) voor op de ministerraad. Het was voor het eerst in meer dan 10 jaar dat dit plan, ondanks de verplichting voor elke nieuwe regering, nog eens op de regeringstafel kwam. Het plan kan nu ter consultatie voorgelegd worden aan een brede waaier van burgers, organisaties, adviesraden en parlementen.

“Hiermee trek ik een historisch scheefgegroeide situatie recht. Voor het eerst in meer dan 10 jaar maken we terug werk van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is vandaag meer dan ooit een van de antwoorden om de klimaatproblemen en de sociale uitdagingen te tackelen”, benadrukt minister Khattabi.  

Het voorontwerp doet voorstellen rond het o.a. bevorderen van circulaire economie, het opvoeren van de strijd tegen illegale handel van hout, het promoten van eerlijkere en groenere fiscaliteit en het vergemakkelijken van toegang tot sociale rechten. Verder wil het voorontwerp ook de voorbeeldrol van de federale staat versterken op het vlak van o.a. mobiliteit, telewerk en milieubeheer.

Door deze stap is de regering on track om, zoals de wet voorschrijft, een jaar na aantrede een uiteindelijk Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling aan te nemen. De minister kijkt dan ook erg uit naar de resultaten van de openbare raadpleging om vervolgens met deze input het beleid rond Duurzame Ontwikkeling van deze regering te versterken en na de zomer het definitieve FPDO aan te nemen.

 

 

Het doel van het uiteindelijke FPDO is om de SDGs (duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen) te verankeren voor de federale overheid. Door de SDGs als kompas te gebruiken, zorgen we ervoor dat het beleid van de regering in zijn geheel duurzamer en coherenter wordt.

Het uiteindelijke FPDO zal als doel hebben de federale en programmatorische overheidsdiensten van richtsnoeren te voorzien die ermee voor zullen zorgen dat België bijdraagt aan het bereiken van de SDGs.

Het voorontwerp behelst niet alleen de klassieke drie pilaren van duurzame ontwikkeling (economische en sociale ontwikkeling en de bescherming van het leefmilieu) maar doet ook voorstellen en suggereert denkpistes rond onder andere transversale thema’s zoals gender en het concept “Leave no one behind”.

Het FPDO zal de maatregelen op federaal niveau vastleggen die moeten worden genomen om enerzijds de internationale en Europese engagementen te realiseren en anderzijds de doelstellingen vastgelegd in de Langetermijnvisie. Bij het begin van een regeerperiode wordt er een plan opgemaakt voor een cyclus van 5 jaar, zoals de wet van 5 mei 1997, gewijzigd door de wet van 30 juli 2010, het bepaalt.

België was trouwens een van de eerste landen die een federale strategie voor duurzame ontwikkeling uitwerkte als gevolg van de verbintenissen die werden aangegaan tijdens de VN-conferentie in Rio in 1992.