26 jan 2024 17:09

Planning van de begrotingswerkzaamheden 2024-2025

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand de planning en timing goed voor de organisatie van de begrotingswerkzaamheden in 2024 en 2025.

Het opstellen van een planning voor de begrotingswerkzaamheden is niet alleen van belang om de uitvoering van de begroting 2024 op te volgen, maar ook om de discussie over het begrotingsbeleid voor te bereiden opdat de regeringsonderhandelingen in de juiste omstandigheden kunnen verlopen.

Bovendien worden de technische voorbereidingen voor de begroting 2025 in de planning opgenomen zodat er een solide technische basis is voor de politieke besprekingen en er voldaan kan worden aan de Europese verplichtingen (waaronder het stabiliteitsprogramma) in een verkiezingsjaar.