26 apr 2012 18:24

Planning van de Belgische bijdrage voor de missies civiel crisisbeheer van de internationale organisaties 2012

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad de indicatieve planning voorgelegd van de Belgische bijdrage voor de missies civiel crisisbeheer van de internationale organisaties EU, VN en OVSE voor 2012.

De planning voorziet voornamelijk de voortzetting van de acties van 2011:

  • een bijdrage aan de civiele zendingen van de EU: EULEX Kosovo, EUSR Kosovo en ICO (International Civilian Office), EUMM Georgië, EUPOL RDC, EUSEC RDC, EUPOL Afghanistan, EUPOL COPPS / EUBAM Rafah
  • een bijdrage aan de zendingen van de VN: MINUSTAH, MONUSCO, UNMIK
  • de verlenging van de deelname aan de reserve van de Civilian Response Teams
  • een personeelsreserve voor een eventuele
    • verhoging van de bijdrage aan de zendingen voor het civiel crisisbeheer van de EU, VN en OVSE
    • de deelname aan toekomstige zendingen vn de EU, VN en OVSE
  • de deelname aan de plannings- beheersstructuren van de zendingen
  • een eerste bijdrage aan het NATO Senior Civilian Representative office in Kaboul.