27 apr 2007 17:00

Plechtigheid

Plechtigheid ter ere van de 'Rechtvaardigen' van België en de burgers die met gevaar voor hun leven hulp verleend hebben aan vervolgde joden tijdens de nazi-bezetting

Plechtigheid ter ere van de 'Rechtvaardigen' van België en de burgers die met gevaar voor hun leven hulp verleend hebben aan vervolgde joden tijdens de nazi-bezetting

De Federale Regering zal hulde brengen aan de 'Rechtvaardigen' van België en aan de burgers die met gevaar voor hun leven hulp verleend hebben aan vervolgde joden tijdens de nazi-bezetting. De plechtigheid zal plaatsvinden op 8 mei 2007 om 12 uur, op de Kunstberg, in de Albertina-tuin in 1000 Brussel. Bij deze gelegenheid zal de eerste minister een redevoering houden, alvorens een gedenkplaat in te huldigen samen met de minister van Landsverdediging, belast met Oorlogsslachtoffers.