28 jan 2005 01:00

Politiezone Druivenstreek houdt een enquête

Politiezone Druivenstreek Hoeilaart / Overijse

Politiezone Druivenstreek Hoeilaart / Overijse

28/01/2005 De politiezone Druivenstreek houdt een enquête Op maandag 31 januari 2005 zullen een aantal studenten van de politieschool te Asse (PIVO) enquêtes komen afnemen onder de bevolking. Zij zullen de mensen op straat aanspreken of aan deur aanbellen om hun medewerking te vragen voor het invullen van een korte vragenlijst. Vorig jaar heeft een gelijkaardig initiatief plaatsgevonden. Toen werden een aantal algemene vragen gesteld in het kader van de voorbereidingen van het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008. In deze bevraging zullen een aantal gelijkaardige vragen gesteld worden maar ook zullen een aantal thema?s die prioritair zijn in de Politiezone onder de loep genomen worden zoals verkeersveiligheid, de diefstalproblematiek en overlast. De politie wil onder meer op deze manier trachten te weten te komen wat er onder de bevolking leeft met betrekking tot deze veiligheidsthema?s en het beleid dat hieromtrent wordt gevoerd. De resultaten van de enquêtes zullen dan ook gebruikt worden om eventuele concrete bijsturingen door te voeren. Wie wil kan de enquête vanaf 31 januari 2005 ook raadplegen en invullen op onze website (www.lokalepolitie.be/druivenstreek). De resultaten zullen bekend gemaakt worden op onze website en via de lokale infobladen.