02 apr 2010 13:40

Poolbasis Prinses Elisabeth

Partnerschapsprotocol voor de eigendomsoverdracht van de poolbasis Prinses Elisabeth

Partnerschapsprotocol voor de eigendomsoverdracht van de poolbasis Prinses Elisabeth

De ministerraad gaat akkoord met het partnerschapsportocol tussen het poolsecretariaat en de internationale poolstichting inzake de eigendomsoverdracht, het onderhoud en het gebruik van de poolbasis Prinses Elisabeth en zijn uitrusting. 

Het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle regelt de overdracht van de gebouwen en de uitrusting van de poolbasis van de Internationale poolstichting (IPF) naar de Belgische staat.