23 jun 2006 17:00

Portaalsite van de Federale Belgische overheid

Ontwikkeling op technisch en organisatorisch vlak van de Belgische federale portaalsite 'belgium.be'

Ontwikkeling op technisch en organisatorisch vlak van de Belgische federale portaalsite 'belgium.be'

Op initiatief van Eerste Minister Guy Verhofstadt en Minister van Werk en Informatisering Peter Vanvelthoven nam de ministerraad een aantal beslissingen over de ontwikkeling van de Belgische federale portaalsite 'Belgium.be' (www.belgie.be). Hiermee wil de regering de uitdagingen van de elektronische communicatie aannemen en de groeiende behoeften van de internetgebruikers voldoen. Er zijn meer dan duizend officiële websites van Belgische overheidsinstellingen geïnventariseerd. Alleen al op federaal niveau bestaan er meer dan 200 websites. Internet wordt immers steeds meer een van de voorkeurskanalen voor communicatie tussen de overheid en de burgers. Om zijn rol als centraal toegangspunt en transversaal uitstalraam van de federale overheid in het weblandschap te vervullen, moet het federale portaal worden versterkt. Daarom bevestigt de federale overheid opnieuw het belang dat ze hecht aan de portaalsite. Ze wenst dit centrale referentiepunt voor de vele online diensten en toepassingen die ze aanbiedt verder te ontwikkelen. Om het federale portaal 'belgium.be' te versterken en verder te professionaliseren, is een nieuwe fase in de organisatorische en technische evolutie aangebroken. De technische evolutie: De firma Accenture heeft een onderaannemingscontract met de federale overheid voor de portaalsite. Dat contract loopt af in mei 2007. Er wordt nu een nieuw platform ingericht dat een antwoord biedt op volgende uitdagingen: - een globaal goedkopere aanbesteding verkrijgen, - de vervanging voorzien van het platform 'web en beheer van de contents' - die vervanging aanpassen aan de eigentijdse vereisten en de kwaliteit ervan garanderen, - de 'open standards' promoten en ook de modulaire aanpak, om autonomer te werken, - naar een 'platform portaal' evolueren dat alle FOD's makkelijker kunnen gebruiken, - de mogelijkheden van beschikbare functies vergroten. De organisatorische evolutie: Op het vlak van de human resources is een grote investering nodig. Het professioneel gebruik van informatietechnologie vereist immers een uitgebreid team dat over gespecialiseerde specifieke vaardigheden beschikt. Het zal instaan voor de coherentie van de inhoud en de eindverantwoordelijkheid dragen voor de inhoud en de navigatiestructuur van het portaal. De channel managers, thema beheerders, beschikken over redactionele en organisatorische vaardigheden. Het team wordt uigebreid tot 15 voltijdse werknemers. De nieuwe structuur van het portaalteam start begin 2007.