19 apr 2024 20:19

Portfoliowaarborg voor het IBRD

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende een portfoliowaarborg ten gunste van het mondiaal platform voor publieke goederen van de Wereldbank (IBRD).

De wet houdende het verlenen van een staatswaarborg voor operaties van multilaterale ontwikkelings- en investeringsbanken creëerde de mogelijkheid voor België om een financiële bijdrage te leveren aan een multilaterale ontwikkelingsbank en de European Investment Bank (EIB) onder de vorm van een staatswaarborg voor een jaarlijks maximaal bedrag van 100 miljoen euro.

Concreet betreft het een portfoliowaarborg ten gunste van het IBRD ter waarde van 70 miljoen dollar, voor leningen van de IBRD gericht op de bestrijding van de gevolgen van de klimaatverandering en de preventie van en de paraatheid tegen pandemieën, inclusief de versterking van gezondheidssystemen.

De minister van Financiën wordt gemachtigd om met de IBRD een waarborgcontract af te sluiten.